Általános szerződési feltételek

Foglalás

Az előzetes időpontegyeztetés után a foglalás történhet levélben vagy e-mailben. Írásos megrendelése után a kiválasztott időpontot és egyéb szolgáltatásokat visszaigazoljuk, ezzel a Zinkhaus garantálja az adott szolgáltatás megvásárlását. A névre szóló Foglalási Bizonylatot (Voucher) elektronikus formában küldjük e-mail címére. A szerződés  létrejön, amennyiben Ön a foglalási igényét bejelentette és a tulajdonos vagy a szálláshelyértékesítő azt írásban visszaigazolta.

 

Szolgáltatás

Szolgáltatásunknál a bejelentkezés visszaigazolásának tartalma a mérvadó. Képeink csak tájékoztató jellegűek, a berendezést a tulajdonos egyéni ízlése szerint változtathatja. Valamennyi „távolságok” alatt feltüntetett adat megközelítőleges és csak egy hozzávetőleges benyomás közvetítésére szolgál az objektumot körülvevő területről. Helyi vagy házi szórólapok adataiért, valamint helyi adottságokért, melyek az üdülőobjektumot nem érintik, nem tartoznak a szerződés tartalmához, ezért nem vállalunk felelősséget. Előfordulhat, hogy az ismertetett intézmények, mint pl. síiskolák, éttermek, stb. az elő- és utószezonban zárva vannak.

 

Fizetés ütemezés

A foglalás visszaigazolásának kézhezvétele után az előleg fizetése – mely általában az ár 40 százaléka – azonnal esedékes.  (Amennyiben 3 napnál kevesebb időre foglal szállást a teljes szállásdíj összege azonnal esedékes.) A szállásdíj fennmaradó része legkésőbb az érkezés napján kerül kifizetésre.  Amennyiben a bérlő 2 héttel az érkezés előtt visszamondja a foglalást, az előleg neki nem jár vissza. Opcionálisan a foglalást át tudjuk rakni későbbi időpontra, amennyiben találunk közösen szabad időpontot.

Az érkezés napján lehet fizetni készpénzben a helyszínen (amennyiben nem a kontakt nélküli házátadást választja), vagy lehet teljesíteni az érkezést megelőző napokban utalással is. Legkésőbb az összegnek be kell érkeznie az érkezés napján délig.

 

Kaució

Az objektum átvételekor kauciót kérünk, mely a rezsi és esetleges károk elszámolására szolgál. Ön vállalja, hogy kötelezi magát arra, hogy a bérleményt és az abban található leltári tárgyakat kíméletesen és gondosan kezeli. Köteles az esetleges Ön által okozott károkat azonnal jelenteni. Felelős a kísérőszemélyekért, kiskorúakért is. A kauciót a bérlemény szabályszerű átadása és a rezsi felszámítása után visszakapja (illetve abból kerül levonásra az elhasznált áram díja). A kaució összege € 100 foglalásonként.

 

A bérelt objektum elfoglalása

A lakóegységeket legfeljebb csak a megadott számú személynek szabad elfoglalnia, kivéve, ha írásos engedély van ennél több személyre szóló foglalásra. Gyerekek is egy személynek számítanak. A megadott létszám fölötti személyeket elutasíthatjuk. Amennyiben írásban nem igazoljuk a megadottnál több személyre szóló foglalást, úgy rendszerint számolni kell azzal, hogy nincs rendelkezésre álló további alvóalkalmatosság és megfelelő lakásfelszerelés.

A szálláselfoglaláshoz szükséges információkat a bérbeadó az érkezés napján küldi el a bérlőnek a korábban használt csatornán keresztül (SMS, email, chat, szállásközvetítő portál). Ez tartalmazza a pontos címet, kapcsolattartási adatokat, a házhoz szükséges információkat (fűtés menetes, vészhelyzet esetén értesítendők….stb.) valamint a kontakt nélküli házátadás esetén a kulcs pontos helyét.

 

Háziállatok

Az ingatlanban egyszerre max. 3 háziállat elhelyezése engedélyezett. A háziállatok által esetlegesen okozott károkat a bérlő köteles jelezni és a kárt 100%-osan megtéríteni. A háziállatokat a bejelentkezési adatlapon fel kell tüntetni.

 

Érkezés és elutazás

A bérleményt rendszerint az érkezés napján 15 órától veheti át (kivéve, ha a kontakt nélküli házátadást választotta). Amennyiben a helyi közlekedési eszközöket kell használnia az odautazáshoz, igazodnia kell azok üzemeltetési idejéhez. A bérlési idő teljes vagy részleges fel nem használása esetén a fizetett ár visszatérítése vagy részleges visszatérítése nem lehetséges. A bérleményt minden körülmények között tisztán kell elhagyni, az elutazás napján 10 óráig. Amennyiben a vendég szeretne az érkezési vagy a távozási napon módosítani, szabad helyek függvényében igyekszünk kérését teljesíteni.

 

Felszerelés/berendezés:

Vendégházunkban önellátó vendégek számára biztosítunk szállást. A konyha maximum 8 fő számára tartalmaz felszerelést. Konyhai törlőket, szivacsokat, fürdőszobai (kéz)törölközőket a szállás biztosít. Ágyneműhuzat ill. fürdőlepedő bérelhető felár ellenében, amit érkezés előtt egy héttel jelezni kell a tulajdonosok felé.

 

Szolgáltatás- és árváltozás

Tévedések, valamint súlyos számítási hibák helyesbítésének jogát minden esetben fenntartjuk, természetesen informáljuk ezekről a foglalás előtt. Egyes szolgáltatásoknak a szerződés tartalmától való eltérései, – melyek a szerződés megkötése után és rajtunk kívülálló okokból következnek be- megengedettek, ha az eltérések csekélyek és a megrendelő számára elviselhetőek. Amennyiben a lefoglalt bérlemény előre nem látható körülmények miatt nem bocsátható rendelkezésre, visszaléphetünk a szerződéstől.

 

Visszalépés stornó díjjal

A bérlet kezdete előtt bármikor visszaléphet a szerződéstől egy írásos nyilatkozattal és a vonatkozó stornó díj megfizetésével. Mivel a vendéghézak bérbeadása esetében többnyire lehetetlen rövid időn belül más bérlőket találni, ezért kérjük, fogadják megértéssel stornó költségeinket! Az érkezés előtt 2 héten belül visszamondott bérlés után megfizetett előleg nem jár vissza a bérlőnek!

Lemondó nyilatkozat, ill. a foglalás áttétele más időpontra csak attól a naptól érvényesek, amelytől ezeket írásban megkaptuk.

 

Visszalépési biztosítások

Kérem, vegye figyelembe, hogy szolgáltatásunk stornó biztosítást nem tartalmaz.

 

Teljesítést befolyásoló zavarok

Elmaradt vagy hiányos szolgáltatás esetében szavatossági igénye van. Azonban egyetértését nyilvánítja ki ahhoz, hogy mi a változtatásra vagy árcsökkentésre irányuló igénye helyett méltányos határidő alatt hiánytalan szolgáltatást nyújtunk, vagy a hiányos szolgáltatást kijavítjuk. Panaszait vagy a hiányosságokat közölje haladéktalanul a + 36 70 234 00 92 telefonszámon. Csak így lehet az esetleges hiányosságokat azonnal megszüntetni. Velünk szembeni igényeket a szerződésben foglalt bérleti idő letelte utáni egy hónapon belül kell érvényesítenie. A szolgáltatások teljesítését érintő olyan zavarokért, melyek rajtunk kívül álló okok miatt következnek be, mint háború, sztrájk, zavargások, járványok, felségjogi beavatkozások, természeti katasztrófák stb., valamint közellátási, köztisztasági intézmények hatáskörébe tartozó, a szolgáltatást érintő zavarokért (pl. víz, áram és egyéb energia) nem vállalhatunk felelősséget, különösen, ha ezek a zavarok erőhatalom, vagy helyi éghajlati viszonyok következményei.

 

Árcsökkentés

Csak akkor követelheti a foglalási ár csökkentését, ill. kártérítést, ha a hiányt bizonyíthatóan azonnal bejelentette nálunk, valamint segítséget kért és a szolgáltatások nem a szerződésnek megfelelően lettek teljesítve. Zavar esetén kérem azonnal értesítse kontaktszemélyünket a +36 70 234 00 92 számon.

 

A szerződés felmondása

Felmondhatja a szerződést, ha méltányos határidőn belül nem történik meg a hiány megszüntetése és ennek következtében a hiányos szolgáltatások a bérlemény használatát jelentősen befolyásolják. Azonban ekkor meg kell fizetnie a megegyezés szerinti foglalási díj igénybe vett szolgáltatásokra eső részét.

 

Közreműködési kötelezettség

Köteles esetleges szolgáltatási zavarok fellépése esetén a törvényes rendelkezések keretében együttműködni, esetleges károkat megelőzni vagy ezek súlyosbodását megakadályozni. Ha ezeknek a kötelezettségeknek önhibájából nem tesz eleget, akkor önt nem illeti meg árcsökkentés ill. kártérítés, ugyanis ha elmulasztja a haladéktalan reklamációt és ezáltal nem lehetséges a hiányosságok megegyezés szerinti kijavítása, akkor csökken vagy megszűnik a joga a kártérítésre (árcsökkentés, kártérítés) minden további kár esetén, mely a haladéktalan bejelentés után nem érte volna.